Supportklippekort

Som noget nyt, tilbyder vi en support - klippekortsordning.klippekort


Ordningen er tiltænkt dig, som måske ikke selv ønsker at opdatere din hjemmeside, men af og til gerne vil have den opdateret, eller til dig som gerne vil selv, men måske gerne vil have udvidet, tilføjet funktioner, have rettet evt. systemfejl eller blot have taget en sikkerhedsbackup at din hjemmeside.

 
Hvad er et klippekort?

”Klippekort” er en supportkonto, som oprettes hos Joomla2you.dk.
Hver gang der er behov for support, vurderes tidsforbruget, og kontoen nedkrevet.


Hvor langt er et klip?

”Klip” er opdelt i enheder af 15 minutters varighed.


Hvad dækker klippekortet?

Med et klippekort, kan der ydes support til enten din hjemmesider eller andre IT problemer der kan relateres til dit arbejde med din hjemmeside.


Kan der stilles flere spørgsmål på samme ”klip”?

Ja, det kan der. Klip beregnes ud fra henvendelsens længde eller
længden på opgaven.


Hvordan beregnes den tid, der bruges på et klip?

Alle henvendelser, der bliver besvaret, koster som udgangspunkt et
klip, men det vurderes i hver enkelt tilfælde.


Hvad hvis en henvendelse kræver research?

Kræver henvendelsen research, takserer Joomla2you kun et ”klip”. Du får besked om
det forventede tidsforbrug, inden efterfølgende klip bliver brugt.


Hvor lang tid gælder klippekortet?

Klippekortet gælder indtil alle klip er brugt. Ubrugt klip på klippekortet, refunderes ikke.

Hvordan kan man se forbruget på klippekortet?
Du får tilsendt et link, hvor du hele tiden kan følge med i, hvor mange klip du har, og hvad dine klip er blevet brugt til.


Hvem kan bruge af klippekortet?

Det aftales, ved bestilling af klippekortet, hvem der skal have mulighed for at bruge af klippekortet.
Man kan selvfølgelig ændre det efterhånden.

Download Joomla